Projektbeskrivning

ISA-90

Period: 1990 - 1991
Beskrivning: ISA-90 stod för Informationssystemarkitektur för 90- talet. Arkitekturen utvecklades inom och för Ericsson och byggde på principen om självständigt fungerade verksamhetsområden som vid behov utbyter information med sin omvärld. Därigenom kan informationssystem skapas med både styrbar och hanterbar komplexitet. Verksamheten inom ett område kan förändras utan att detta ger någon påverkan på andra områden annat än möjligtvis via informationsgränssnittet mot omvärlden. Ökad flexibilitet och delegerat ansvar uppnås. Kunskap om vilken information som utväxlas, när och melIan vilka områden, liksom de avtal som reglerar gjorda överenskommelser, samlas i områdesknutna gränssnittskataloger. SISU medverkade i arbetet med att ta fram principer för och innehålI i dessa kataloger. En prototyp tilI datorstöd för kataloghantering under Ramatic utvecklades.