Projektbeskrivning

Capress

Period: 1989 - 1991
Beskrivning: Capress-projektet gick ut på att analysera sytemutvecklingsprocessen ur två synvinklar; hur den går till i praktiken och vilken information och kunskap som behövs för dess genomförande. Tanken var att komma fram till ett datorstöd som skulle fungera som en intelligent assistent för personer som arbetar med systemtutveckling. Detta var ett samarbetsprojekt med Tokyo Institute of Technology.