Projektbeskrivning

FYR

Period: 1990 - 1991
Beskrivning: FYR som drevs av Televerket, Statskontoret och SISU. Uppgiften var att skapa ett datorstöd i CASE-miljö för de metoder som fanns i SVEA. SVEA var en metodik som flera organisationer använde. Bland CASE-1cverantörerna saknades det datorstöd för de modelleringstekniker som ingick i denna metodik.