Projektbeskrivning

VDDS

Period: 1989 - 1990
Beskrivning: Tillämpningsprojektet VDDS, med parterna Volvo Personvagnar, Digital, Cap Gemini Logic samt SISU skapade ett datorstöd för den s k AU-modellen. Till grund för denna log Logic-metoden. Bl a skapades ett kraftfullt stöd för sambandet mellan funktionsmodellering och datamodellering, inklusive hantering av termkatalog. Datorstödet användes bland de stora enheterna inom Volvo Personvagnar.