Projektbeskrivning

MacCabe

Period: 1990 - 1990
Beskrivning: Bakgrunden till detta projekt var att erfarenheten att den tidens CASE-verktyg hade alltför begränsad funktionalitet för att passa i de informella och kreativa situationer som kännetecknar strategisk analys och affärsutveckling. De verktygsprototypersom togs fram i MacCabe var avsedda som komplement i mycket tidiga utvecklingsskeden, som regel innan man ens vet om det skall bli något informationssystem.