Projektbeskrivning

CaseLab

Period: 1988 - 1990
Beskrivning: I CaseLab-projektet analyserades och jämfördes olika Case-verktyg tillsammans med intressenterna. Syftet var att åstadkomma en kunskapsuppbyggnad kring Case-verktyg och en erfarenhetsbas för intressentföretagen.