Projektbeskrivning

ULI

Period: 1991 - 1991
Beskrivning: ULl: standardiseringsprojektet för landskapsinformation SISUs insatser för ULl (Utvecklingsrådet för landskapsinformation) innebar dels en mer allmän "projektmodellering", dels en fördjupad expertrådgivning avseende teori för och uppbyggnad av kataloger. Detta har givit bcståenderesultat: strukturer, inriktning, "fart" i projektet och goodwill. SISUs fortsatta insatser i området knyts till Stanli-projektet på SIS-STG, innebärande expertrådgivning och upplägg av utbildning.