Projektbeskrivning

Craftman

Period: 1990 - 1991
Beskrivning:
Verktyget CraftMan understödde framför allt utvecklingen av program som bygger på direkt manipulation och grafik. CraftMan utvecklades på Next-dator och projektet drevs i samarbete med SICS (Swedish Institute of Computer Science). Som ett resultat av projektet startades ett avknoppningsföretag, Xanthus AB, som vidareutvecklade CraftMan och marknadsförde det på framför allt amerikanska marknaden.