Projektbeskrivning

HSQL

Period: 1988 - 1989
Beskrivning: Inom projektet HSQL implenterades en prototyp i syfte att påvisa hur naturligt språk och grafik kan integreras för sökning i databaser. En sådan integrering av olika kommunikationsmedel medför att en användare när som helst kan välja att antingen kommunicera via naturligt språk eller via grafik. Projektet bedrevs i samarbete med olika nordiska företag och organisationer.