Projektbeskrivning

IT-Briefing

Period: 1994 - 1998
Beskrivning: En viktig del i SISU:s verksamhet var att analysera och förklara ny teknik. Det ledde ofta till förfrågningar från intressenter om att SISU kom och höll föredrag om ett visst nytt teknikområde. Med tiden paketerades denna verksamhet till tjänsten IT-Briefing som blev navet i SISU:s teknikbevakning under 90-talet. En viktig del i IT-Briefing-konceptet var att utnyttja SISU Studio, som erbjöd backprojektion och stora möjligheter att göra interaktiva demonstrationer.
Dokument kopplade till projektet
IT för affärsstrategisk planering
IT-Briefing