Projektbeskrivning

Irispol

Period: 1996 - 1997
Beskrivning: Irispol var ett s k Trial Application-projekt, där resultat ur tidigare genomförda EU-projekt provades i praktiska tillämpningar inom ett polisiärt område. IRISPOL fokuserade på att ta fram ett databassöksystem som integrerar och bygger ut existerande polisiära databaser med hjälp av funktionalitet från FACE- och INTUITIVE-projekten. Förutom SISU deltog Rikspolisstyrelsen i Sverige. Den utbyggda funktionaliteten bestod bl a av ansiktsigenkänning och integration av gamla arvsdatabaser.