Året i korthet

1995

Detta var året då SISU på allvar började uppmärksamma Internet och WWW som viktiga områden. Teknikbevakning och reserapporter började nu bli en viktig och integrerad del av verksamheten.

Under verksamhetsåret har William Song avlagt doktorsexamen med en avhandling med titeln: "Schema Integration - Principles, Methods and Applications". Peter Rosengren har avlagt licenciatexamen med titeln: "Visual Query Systems - Architecture and Usability". Båda avhandlingarna har lagts fram vid Institutionen för Data och Systemvetenskap, KTHlSU.


Ramprogram
Delprogram 1995-1996
Ramprogram 1993-1996
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1994 - 1995
Dokument och rapporter
Användbarheten i praktiken
Att mäta informationsteknologi - Data om IT i Sverige och utomlands
Bridging Enterprise Modelling to EUROMETHOD
DAUG - Strategies & Resources:The Repository/Data wareh Connection!
Does Technology Help Organizations To Listen?
Effektiv IT - Slutrapport FAS II
Elektronisk tidning
GODIS-MATRIS OCH RAPPORT- SAMMANFATTNINGAR
Information Modelling and Knowledge Bases, 5th Euro-Japan Saminar
Kalkylmodeller för reverse engineering/reengineeringinsatser - vad finns idag?
Kvalitetssäkring och jämf av tre analysområdesmodeller
Kvinnor, män och teknologi
Metodik för kontinuering verksamhetsförändring o informationsförsörjning
Prissättning och betalning av elektroniska tjänster
Påverkar teknologi kommunikation - eller är det tvärt om?
Reserapport från en konferens och fem studiebesök i USA hösten -94
Slutrapport FAS II 1994 - 1995
Teknologi i intra- och inter-organisatorisk kommunikation
Teknologi och organisatorisk kommunikation
Tillämpingsklyftan i MDI, ett hinder i utvecklingen av användbara informationssystem
Trender i databranschen
TRIAD-Godis-Matris och rapportsammanfattningar
VISION-95 - Ett arbetsmaterial utarbetat av ISVI:s programkommitté
World Wide Web - En plattform för interaktiva informationstjänster
Övrigt
IT för affärsstrategisk planering
IT-Briefing
Rapport från COMDEX-SPRING 1995 - En av världens största datamässor
Rapport från Web World - En konferens om World Wide Web
Pågående projekt
SISU Informa
Ingen utgivning