Projektbeskrivning

Systemförnyelse

Period: 1997 - 1997
Beskrivning:
Principer och tekniker för förnyelse av informationssystem
Dokument kopplade till projektet
Informationssamverkan