Projektbeskrivning

Dataadministration

Period: 1987 - 1990
Beskrivning: Syftet med projektet DATAADMINISTRATION är att ge data dess rätta förankring i verksamheten. Detta har inte endast att göra med samspelet mellan ADB-sidan och verksamheten utan även med nya synsätt och tekniska miljöer vilka tillåter användaren att utveckla och kontrollera sin information'sbeharidling på nya, ibland genomgripande sätt.
Dokument kopplade till projektet
Data Administration- Varför?
DataAdministraton- Vad
DataAdministraton - Hur