Året i korthet

1994

Under verksamhetsåret 1994-95 har SISUs forskning inom EUs forskningsprogram fortsatt. Institutet har deltagit i sju projekt rörande framförallt teknik för decentraliserade multimediadatabaser och användargränssnitt för dessa, men även miljöer för systemutveckling med särskild tonvikt på kravspecificering samt utbildning.

SISU har under verksamhetsåret haft en omfattande kunskapsförmedling i form av ett trettiotal arrangerade seminarier och kompetensnätmöten. Dessutom producerades 28 rapporter. Under året har också två nya tjänster lanserats, dels en prenumerationstjänst där SISU sammanställer nyheter och trender från aktuella konferenser, dels IT Briefing, där intressenter kan pröva de senaste produkterna i vår tekniskt välutrustade Studio.

 


Ramprogram
Ramprogram 1993-1996
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 1993 - 1994
Dokument och rapporter
Affärsmässiga scenarier som bakgrund till Reengineering av informationssystem
An Entity-Relationship Model Extended to Describe Historical Information
Att nå och förstå data - möjligheter och begränsningar
BASMODELLER - en introduktion till området
Business Process Reengineering
Business Process Reengineering
Business process reengineering - synsätt, metoder och stöd
CDIF - en översikt
Concepts and Notations for Open-edi Scenarios
Data Warehousing
Datorstöd för integrerad systemutveckling
DET KUNDEFFEKTIVA FÖRETAGET - Med kunden som aktör och partner
Ekonomiaspekter på informationssystemarvet
Ekonomisk värdering av IT-satsningar
Enkät- och intervjuundersökning om värderingsinstrument för IT-investeringar
GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem
Gruppdatorteknik - ett verktyg för verksamhetsutveckling
INFORMATIONS- OCH DATAKVALITET
Integrating Database Technology, Rule Based Systems: The Tempora Paradigm
Integrerad Systemutveckling.
Intern finansiering och styrning av IT-utnyttjande
IT i årsredovisningen
Kunskap för hantering av systemarvet
Managing Information Technology
Metoder för Business Process Reengineering
Metodik för Reverse Engineering/Reengineering- ett eftersatt område
Modelleringshandboken i översikt
Mätning för Effektiv Systemutveckling
Noteringar från OOPSLA 94, Portland USA, oktober 1994
Objektorienterade ansatser inom ANSI/IRDS
Om arkitektur för samverkande informationssystem
On the Evolution of Information Systems Modeling - A Scandinavian Perspective
PCTE - en översikt
Processförbättring för införande av Integrerad Systemutveckling
Program för sökning i databaser - en marknadsöversikt
Repository - State-of-the-art
SLUTRAPPORT - En sammanfattning av TRIAD-projektet
Slutrapport FAS II 1994 - 1995
Svårigheter i övergången från verksamhetsanalys till konstruktion
Tolkning av grafiska modeller - betydelseförsjkutningar vid översättning mellan text och grafisk representation
Verktyg för grupp- och distansarbete
Work, Communication, and IT - Design of a case study of communicative Aspects of IT-usage
WWW med databasstöd
XLII - En öppen och flexibel utvecklingsmiljö
Övrigt
Carl Bildt och Intuitive
Carl Bildt och SISU Studio
Intuitive-kurs
The Architecture of worknets
Pågående projekt
SISU Informa
Ingen utgivning