Övrigt

Svenska Institutet För Systemutveckling

Utgivningsår: 1986
Nummer:
Titel: Svenska Institutet För Systemutveckling
Sammanfattning: SISU bedriver forskning i området utveckling av informationssystem. Verksamheten bedrivs kollektivt med intressenter från näringsliv och statliga myndigheter. Institutet genomför ett ramprogram på uppdrag av och med stöd av STU, Styrelsen för Teknisk Utveckling och intressentsammanslutningen ISVI, Intressentföreningen för Svensk Informationssystemutveckling. Ramprogrammet är treårigt och har utarbetats av ISVI.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - svenska institutet för systemutveckling