SISU analys

ADA-teknologi

Utgivningsår: 1986
Nummer: SA-nr4
Titel: ADA-teknologi
Sammanfattning: Detta nummer av SISU-analys har ett tema som berör de flesta som arbetar med professionell utveckling av system där programvara ingår som väsentlig komponent, nämligen Ada teknologin. Programspråket Ada och den teknologi som utvecklats däromkring har som bakgrund alla de problem  och svårigheter som uppstår när man försöker utveckla stora programsystem. Vi försöker i detta nummer att ge en beskrivning av vad det är som Ada har och som andra språk inte har eller bara har delvist och hur detta påverkar systemutvecklingen. Därutöver redovisar vi erfarenheter av  användning av språket och erfarenheter av utbildning i Ada.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Jonas Agerberg
Christopher Bengtsson
Gunnar Boström
Margaretha Cedercrantz
Sven Tafvelin
SA-nr4 - ADA-teknologi