Övrigt

SISU - Informationsbroschyr om verksamheten 1990

Utgivningsår: 1990
Nummer:
Titel: SISU - Informationsbroschyr om verksamheten 1990
Sammanfattning: Den kollektiva forskningen inom institutet  är inriktad på kunskapsutveckling för att leverera ny teknik, metodik och kunskap till industri, näringsliv och förvaltning. Verksamheten skall utgöra en bro mellan forskning och kunskapsutveckling vid våra universitet och högskolor å ena sidan och tillämpningsfältet  å den andra.Effektiv kunskapsöverföring skall realiseras genom att praktiker och forskare tillsammans och med inriktning på praktisk tillämpning vidareutvecklar resultat från teorifältet.  I projektverksamheten eftersträvas samverkan mellan forskare och organisationer med likartade problemställningar  och behov.
Kategori: Bakgrund/Historik
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - Informationsbroschyr om verksamheten