Övrigt

SISU - informationsbroschyr om verksamheten 1986

Utgivningsår: 1986
Nummer:
Titel: SISU - informationsbroschyr om verksamheten 1986
Sammanfattning: Den kollektiva forskningen inom institutet avser att leverera ny teknik, metodik och kunskap till industri, näringsliv och förvaltning. Verksamheten skall utgöra en bro mellan forskning och kunskapsutveckling vid våra universitet och  högskolor å ena sidan och tillämpningsfältet å den andra.  Effektiv kunskapsöverföring skall realiseras genom att praktiker och forskare tillsammans och med inriktning på praktisk tillämpning vidareutvecklar resultat från teorifältet.  I projektverksamheten eftersträvas samverkan mellan forskare och organisationer med likartade problemställningar och behov.
Kategori: Bakgrund/Historik
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU - svenska institutet för systemutveckling