SISU informa

SISU Informa 93/1

Utgivningsår: 1993
Nummer: 93/1
Titel: SISU Informa 93/1
Sammanfattning: Hur kommer framstående företag och organisationer  att förändra sitt utnyttjande av informarionsteknologi,  IT, fram till år 2001? Syftet med  projektet VISION 2001 har varit att svara på den  frågan. I de följande artiklarna presenterar Staffan  Westbeck översiktligt några av huvuddragen i  resultatet, främst ur organisarorisk och mänsklig  synvinkel.
SISU_informa_93_1