Effektiv IT

SISU Informa 92/3

Utgivningsår: 1992
Nummer: 92/3
Titel: SISU Informa 92/3
Sammanfattning: Informationsadministration  det är väl egentligen inget annat än  en fråga om ordning och reda?  Enhediga databasstruktLlrer,  entydiga begrepp och beskri  vningsmodeller, väldefinierade  gränssnin sann inga dubbellagrade  data. Men egendigen handlar inrormationsadministration  (lA) om ekonomi.
SISU_informa_92_3