SISU informa

SISU Informa 92/1

Utgivningsår: 1992
Nummer: 92/1
Titel: SISU Informa 92/1
Sammanfattning: SISU kommer att samarbeta med  ST ATT, Tekniska Attachekontoret i  San Fransisco. där Stig Berild kommer  att befinna sig året ut. Han kommer  att följa utvecklingen på ny teknik i  USA och ta med sig den intressanta  kunskapen hem igen.
SISU_informa_92_1