SISU informa

SISU Informa 91/1

Utgivningsår: 1991
Nummer: 91/1
Titel: SISU Informa 91/1
Sammanfattning: Vi satsar nu på att ytterligare öka intressenternas utbyte av  SISU. Nytta uppstår först när du och din organisation  utnyttjar dessa möjligheter.  En förutsättning för att du skall kunna utnyttja SISU är  att du är informerad om vad som står till buds. Därför gör  vi i det här numret av informa en genomgång av vilka  förmåner du som intressent har till ditt förfogande.
SISU_informa_91_1