SISU informa

SISU Informa 90/4

Utgivningsår: 1990
Nummer: 90/4
Titel: SISU Informa 90/4
Sammanfattning: Vid SISU:s styrelsemöte den 17 oktober presenrerades  SISU:s New Deal, som ytterligare ska öka intressenternas  direkta nytta av SISU. De presenterade aktiviteterna fick en  synnerligen positivt mottagande av styrelsen, så nu planerar  vi genomförandet av New Deal. Just nu håller vi på att  utforma de olika delarna i New Deal och ta fram informationsmaterial  för att intressenterna ska kunna se hur de bäst  kan utnyttja SISU.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_90_4