SISU informa

SISU Informa 90/3

Utgivningsår: 1990
Nummer: 90/3
Titel: SISU Informa 90/3
Sammanfattning: Den nordiska försäljningen  av JEW, Information  Engineering Workbench,  fördubblas varje år. Vi  märker ingen avmattning  på marknaden, konstaterar  Anders Norén, chef för  Ernst & Young CASE Tools  Scandinavia. Anders berättar  här om sin verksamhet  och ger synpunkter på  SISU, sam han är kontaktperson  för. Han pekar på  ett antal viktiga faktorer i  den utveckling och mognad  som råder på marknaden,  såval bland kunder  som konkurrenter.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_90_3