SISU informa

SISU Informa 90/2

Utgivningsår: 1990
Nummer: 90/2
Titel: SISU Informa 90/2
Sammanfattning: I juni 1987 undertecknades det andra avtalet mellan  Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Intressentföreningen  för Svensk Informationssystemutveckling  (ISVI). Svenska Institutet för Systemutveckling  (SISU) gavs i uppdrag att genomföra verksamheten  enligt de riktlinjer som angavs i ett mellan partema  överenskommet ramprogram. All verksamhet som  SISU for närvarande bedriver  ansluter till gällande ramprogram.
SISU_informa_90_2