SISU informa

SISU Informa 90/1

Utgivningsår: 1990
Nummer: 90/1
Titel: SISU Informa 90/1
Sammanfattning: SISU, Svenska Institutet för - Systemutveckling,  är ett forskningsinstitut  vars verksamhet finansieras av staten  och näringslivet i samverkan. Finansieringen  handhas för statens del av STU  och för näringslivets del av ISVI,  Intressentföreningen för Svensk Informationssystemutveckling.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_90_1