SISU informa

SISU Informa 89/2

Utgivningsår: 1989
Nummer: 89/2
Titel: SISU Informa 89/2
Sammanfattning: SISUs styrelse och ISVIs styrelse  har gemensamt arbetat med SISUs  mål och problem samt indikerat  åtgärder och områden för åtgärder  vid ett internat i april. SISUs personal  har arbetat med SISUs mål,  problem samt indikerat åtgärder  och områden för åtgärder inom de  olika områden institutet är verksamt.  - En verkningsfull process  har kommit igång med modellering  som medel för processen, som  ännu bara är inne i sitt första steg.
SISU_informa_89_2