SISU informa

SISU Informa 88/3-4

Utgivningsår: 1988
Nummer: 88/3-4
Titel: SISU Informa 88/3-4
Sammanfattning: SISU var väl representerat på NordData 88. I det här  numret av Informa finns föredragen med i något redigerad  form. Artiklarna ger ett tvärsnitt genom verksamheten  inom SISU 

...
SISU_informa_88_3-4