SISU informa

SISU Informa 87/8

Utgivningsår: 1987
Nummer: 87_08
Titel: SISU Informa 87/8
Sammanfattning: Under hösten har vi haft träffar med våra kontaktpersoner och med utbildningsansvariga i intressentkretsen. Dessa träffar har givit en mängd impulser och många av dessa har omsatts i olika åtgärder. Mer och mer har också framstått som viktigt för SISU:s  verksamhet att nå en högre grad av interaktion med intresserade och lämpliga personer hos våra intressenter.
SISU_informa_87_8