SISU informa

SISU Informa 86/9-10

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86_09-10
Titel: SISU Informa 86/9-10
Sammanfattning: Om knappt en månad har SISU bedrivit verksamhet  i två år. Det har varit en intressant,  omväxlande och mycket lärorik period för oss på  SISU. Jag tror att verksamheten har upplevts  intressant och givande även för våra intressenter  och att vi har ömsesidigt bidragit till en god  kompetensuppbyggnad och kunskapsutveckling.  Ser man tillbaka på de två årens verksamhet kan  man peka på en mängd konkreta resultat och ett  stort antal aktiviteter.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_86_09-10