SISU informa

SISU Informa 86/6

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86/6
Titel: SISU Informa 86/6
Sammanfattning: Just nu pågår ett intensivt planeringsarbete  på framtida svenska satsningar i IT-  (informationsteknologi) -området. Såväl  forskningsråd som industri är engagerade.  Under hösten -86 kommer olika  program och riktningar diskuteras och mer detaljerade furslag utformas.  att tro att det behövs mer forskning om 

...
SISU_informa_86_06