SISU informa

SISU Informa 86/5

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86/5
Titel: SISU Informa 86/5
Sammanfattning: Det säger sig självt att det enklaste och snabbaste  sättet att överföra resultat från högskoleforskningen  till industrin och praktikfältet är om företaget  självt bedriver forsknings- och avancerad  utvecklingsverksamhet. Forskarna och utvecklarna  i företagen har inga problem att etablera  kommunikation med sina kollegor på högskolorna.  I de flesta fall åstadkommer de väl så grundläggande  och långsiktiga resultat som högskoleforskarna.  Normalt har de heller inga problem  med tillgång till resurser och avancerad utrustning.  under den första 5-årsperioden. Det som pågår  nu är en sammansmältnings- och kunskapsutvecklingsprocess.  Den kommer att ta 5 år, minst.  Forskningsinstitutioner och industrier etablerar  kontakter, börjar kommunicera på allvar samt definiera  konkreta problemställningar och projekt.  I Attityderna förändras och man börjarförstå varandra  bättre. Man skapar samtidigt en mekanism  i industrin att i framtiden ku nna ta emot, utvärdera  och vidareutveckla forskningsresultat.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_86_05