SISU informa

SISU Informa 86/4

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86/4
Titel: SISU Informa 86/4
Sammanfattning: I denna INFORMA publicerar vi den tidigare annonserade  undersökningen om några kvalificerade  systemutvecklares "Iäsvanor" och syn på information  från forskarvärlden. Undersökningen  är ett examensarbete vid ADB-institutionen,  Stockholms Universitet, utfört av Tore Isaksson  och Mira K. Mattsson. Den lilla populationen, 27  intervjuobjekt, kan givetvis inte ge resultatet s.k.  'statistisk signifikans'. Det är ändock intressant  att notera att resultaten pekar i en viss riktning.  Professionella i praktikfältet läser nästan inga 'seriösa'  metodtidskrifter. Den huvudsakliga informationskällan  är leverantörer av dataprodukter.  Man tycker sig inte kunna påverka utvecklingen.  En analogi vore att läkare konsumerade information  enbart från läkemedelsfabrikanter. Även om  denna information är utmärkt så är den givetvis  ofta fixerad på den egna produkten. I mer etablerade  ingenjörsyrken är det också helt naturligt att  hålla sig å jour med utvecklingen genom att regelbundet  följa den seriösa fackpressen.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_86_04