SISU informa

SISU Informa 86/3

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86/3
Titel: SISU Informa 86/3
Sammanfattning: Vi har utvecklat lyssnande för att bli bra systemintegratörer, säger marknadsdirektören  Peter Häggström på Sperry i samtal med Lars Bergman. 

Femtio intresseanmälningar från hälften  av medlemsföretagen har kommit  in. Janis berättar. 

RAMATIC, det datorbaserade modelleringsstödet  beskrivs av lars-Åke Johansson. 

Mot kunskapsbaserade informationssystem  är titeln på en teknisk artikel av  Janis Bubenko Jr. 

SISU-MATRIKELN  SISU seminarium om OPAL. Christer  Hulten.
SISU_informa_86_03