Projektbeskrivning

HOD

Period: 1995 - 1997
Beskrivning:

I HOD-projektet har SISU samarbetat med Posten, Statoil, SINTEF och Brameur om att prova resultat från två tidigare EU-projekt (Tempora och Intuitive) i praktisk verksamhet. SISUs insats var främst att prova resultat från Intuitive på Posten Brev Försäljning i samband med Postens omorganisation. Gamla system integrerades med hjälp av Tempora-modellering till en ny, gemensam informationsmodell. Denna modell användes sedan som utgångspunkt för att skapa ett system för informationssökning baserat på Intuitive. Man kombinerade också traditionella kunddata med multimediala data i det Intuitive-baserade söksystemet. Systemet driftsattes, provades och utvärderades med gott resultat.

Info på EUs FoU-portal: HOD (Heterogeneous Organisation of Data)