Projektbeskrivning

Nature

Period: 1993 - 1995
Beskrivning: Mer teoretiskt inriktat EU-projekt (Esprit-3), där syftet var att vidareutveckla den teoretiska grundvalen förspecificering av krav på Informationssystem. Detta genom utveckling av teorier för representation av kunskap om tillämpningsområden och specifika systemkrav samt för representation av kunskap om utvecklingsprocessen. En uppsättning prototyper till datorstöd togs fram för test av teoriernas användbarhet.