Projektbeskrivning

LYNX

Period: 1993 - 1995
Beskrivning: Lynx, EU-projekt inom ESPRIT-3, för utveckling av hård- och mjukvara för distribuerade objektorienrerade multimediadatabaser
samt en applikation för representation av multimediabaserade verksamhetsrnodeller. Lynx: Looking for partners  y n' x.