Projektbeskrivning

Milord

Period: 1992 - 1994
Beskrivning:

EU-projekt inom området Medical Informatics (i AIM-programmet), som utvecklade arkitektur och prototyper för dstribuerade  multimediala patientjournaler.

Info om projektet på EUs FoU portal:

Exploitable results

Dokument kopplade till projektet
Interoperability in Medical Information Systems State of the Art