Övrigt

Stadgar SISU 1984

Utgivningsår: 1984
Nummer:
Titel: Stadgar SISU 1984
Sammanfattning: Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) har  som mål att i nära samarbete med universitet,  tekniska högskolor, andra vetenskapliga institutioner  samt det svenska näringslivet och den  offentliga förvaltningen bedriva forskning och  utveckling inom informationssystem-området, följa  utvecklingen såväl nationellt som internationellt  inom detta område samt främja utbytet av forskningsresultat,  kunskap och erfarenheter med det  svenska näringslivet och den offentliga förvaltningen 

...
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Stadgar_SISU_1984