Övrigt

Avtal mellan staten och SISU 1984

Utgivningsår: 1984
Nummer:
Titel: Avtal mellan staten och SISU 1984
Sammanfattning: Avtal mellan Styrelsen för teknisk utveckling,  företrädande staten, och Intressentföreningen för  Svensk Informationssystemutveckling angående  genomförande och finansiering av viss FoU-verksamhet
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Avtal_staten_SISU_1984