SISU informa

SISU Informa 86/2

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86/2
Titel: SISU Informa 86/2
Sammanfattning: En 60-poängsuppsats som undersöker systemfolks  läsvanor, behov av forskningsbetonad  information m m, håller på att slutföras vid  ADB-institutionen, Stockholms Universitet.  27 utvalda system- och metodpersoner i ansvarig  ställning har intervjuats. Av dessa uppger  4 st att de läser INFORMA och "bara" 3 att  de läser BYTE. Bara EN av dessa 27 uppger att  de regelbundet läser Communications of the  ACM, IEEEComputer eller motsvarande publikationer.  Självklart kan man inte dra några allmänna  slutsatser av denna begränsade undersökning,  men en del intressanta attityder kommer  verkligen fram. Vi hoppas att i ett  kommande nummer av INFORMA kunna presentera  ett sammandrag av de viktigaste observationerna  i detta arbete. Arbetet har initierats  av SISU som ett led i vår strävan att på ett  lämpligt sätt söka tillgodose våra intressenters  behov av forskningsinformation och utbildning.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_86_02