SISU informa

SISU Informa 86/1

Utgivningsår: 1986
Nummer: 86/1
Titel: SISU Informa 86/1
Sammanfattning: I förra INFORMA skrev jag om problemet att  överföra forskningsresultat till praktikfältet.  Jag påpekade även risken att vi i ökad utsträckning  kan komma att importera industriella  innovationer som bygger på (nästan  gratis-) exporten av svenska forskningsresultat.  Några dagar senare fick vi läsa om Torbjörn  Lagerwalls (docent vid Chalmers) revolutionerande  uppfinning: den platta, strålningsfria  bildskärmen. Uppfinningen skall börja  realiseras i Japan. Den svenska industrin har  visat svalt intresse för forskningsprodukten.  Varför? I SvD, fredagen den 13:e (1), anförs olika  skäl av skilda företrädare för vår industri.
Kategori: Allmänt
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
SISU_informa_86_01