Övrigt

Verksamhetsberättelse 1989 - 1990

Utgivningsår: 1990
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1989 - 1990
Sammanfattning: Den mycket positiva utvecklingen av SISU:s  verksamhet fortsätter. I ekonomiska termer  har omsättningen ökat från 26 Mkr 1988/89  till 33 Mkr budgetåret 1989/90. Men SISU:s  resultat bör inte mätas i ekonomiska termer,  utan snarare i vi lka effekter vårt arbete har hos  intressenterna.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse - 89_90