Projektbeskrivning

RITE

Period: 1996 - 1998
Beskrivning:
RITE (Radical Improvements to Efficiency) ett EU-projekt som utvecklade multimedia- och kommunikationsteknik för datorstött samarbete för användare inom Europeisk musikindustri.
Dokument kopplade till projektet
Competitor Analysis Update & Technology Watch Report
Initial Usuability Evaluation & System Architecture