Övrigt

Verksamhetsberättelse 1994 - 1995

Utgivningsår: 1995
Nummer:
Titel: Verksamhetsberättelse 1994 - 1995
Sammanfattning: SISU är ett industriforskningsinstitut inom IT-området vars syfte är att verka för ett rationellt 

användande av IT inom den verksamhet som bedrivs av olika typer av svenska företag och av 

offentliga institutioner. SISU skall i sin verksamhet sam-arbeta med sina intressenter, med 

svenska och utländska universitet, högskolor, forskningsinstitut och FoU-institutioner. 

Verksamheten bedrivs i projektform. Resultat av projekten skall inom 2-5 år kunna användas 

av intressenterna som stöd för deras verksamhet.
Kategori: Verksamhetsberättelse
Projekt:
Språk: Svenska
Författare:
Verksamhetsberättelse 1994 - 1995