SISU dokument

WWW med databasstöd

Utgivningsår: 1994
Nummer: 23
Titel: WWW med databasstöd
Sammanfattning: Mängden information på varje server på World Wide Web (WWW) är vanligen liten idag. Dagens  hantering där informationen är lagrad i filer på servern passar varken för nya interaktiva tjänster eller för  hantering av stora informationsmängder. Problem med bl a administrationen uppstår. För att lösa detta  behövs någon form av stödsystem. Genom att låta WWW-servern generera dokumentet från en databas  när en begäran kommer, kan en databashanterare användas för att hantera all information. WWW-servern  kan också behandla värden som användaren fyllt i formulär, exempelvis för att använda dem som  sökvillkor i en sökning eller för att lägga in dem i databasen.
Kategori: FoU-resultat
Projekt:
Språk: Svenska
Författare: Peter Johansson
SD-nr23 - WWW med databasstöd